Vse kartice vam lahko opremimo z magnetnim trakom.
Po ISO 7810 standardu

Vrste magnetnih trakov:
LOCO - (low coercitivity) 300 OE
HICO  - (high  coercitivity)  2700 OE  ali  4000 OE
            ( odpornejši in bolj zanesljiv zapis)

  
 

plants